Επιλογή γλώσσας :

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου του 2016

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις προσεκτικά πριν τη χρήση της ιστοσελίδας http://www.greeceescorts.gr που λειτουργεί από το Greece Escorts.

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτήν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Λογαριασμοί

Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό σε μας, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες που είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, συνιστάται παραβίαση των Όρων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην υπηρεσία μας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή δράσεις απο μια υπηρεσία τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε οποιονδήποτε τρίτο. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το Greece Escorts.

Το Greece Escorts δεν έχει κανέναν έλεγχο, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσίες τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Greece Escorts δεν είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου στούς δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήξη

Εμείς μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αν παραβιάσετε τους Όρους.

Μετά τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα σταματήσει αμέσως. Αν θέλετε να τερματίσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.


Κυβερνητικός νόμος

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας όσον αφορά την Υπηρεσία μας, και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες μπορεί να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Εάν η αναθεώρηση είναι ολική θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τουλάχιστον 30 ημέρες ειδοποίηση πριν από τούς νέους όρους που τίθενται σε ισχύ. Τι συνιστά μια ουσιαστική αλλαγή θα καθορίζεται στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας μετά από εκείνες τις αναθεωρήσεις, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

× Μήνυμα Καλωσορίσματος